Hình Ảnh Thi Công Căn Hộ Time City


Căn hộ rộng 127m2, tại Times City được 3SDCOR thiết kế và hoàn thiện xuất sắc.