Hình ảnh thi công căn hộ liền kề khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân


Căn hộ liền kề tại 90 Nguyễn Tuân Thanh Xuân, đã được 3sDCOR thiết kế và thi công hoàn thiền toàn bộ.